Živá historie - Krajina tří srdcí

Tipy na výlety


Trasa A2

Mohelnice – Loštice - Bílá Lhota - Bouzov - Javoříčko - Mladeč – Litovel
Možnost napojení na trasu C – směr Náklo

Z Pradědu vede pouť zpět po trase B přes Karlovu Studánku do Mohelnice, kde začíná trasa A2. Historické město Loštice je proslulé výrobou pravých olomouckých syrečků, proto navštivte zdejší muzea a ochutnejte voňavou pochoutku.

Nedaleko Loštic je hrad Bouzov. Z Bouzova vede cesta do Javoříčka, kde můžete navštívit jeskyně s krásnou krápníkovou výzdobou a přírodní rezervaci. A potom putujte dále do arboreta v Bílé Lhotě a z Bílé Lhoty do Mladče, kde je přímo v obci vstup do rozsáhlého jeskynního systému se zachovalým tábořištěm pravěkého člověka.

Vaše putování po stopách řádu Německých rytířů skončí v Litovli.

kresba

Na této trase doporučujeme navštívit:

Loštice
Loštice byly založeny ve 13. století a ve středověku prosluly výrobou loštických pohárů. Výroba olomouckých tvarůžků je v Lošticích doložena od 15. století do současnosti. Zájemci o tuto voňavou pochoutku si mohou prohlédnout muzeum umístěné v areálu loštické sýrárny. Kromě muzea Olomouckých tvarůžků je v Lošticích i historické muzeum a památník malíře A. Kašpara.

Bouzov
Hrad byl pravděpodobně postaven na počátku 14. století. Později patřil pánům z Poděbrad a s největší pravděpodobností se v něm narodil slavný český král Jiří z Poděbrad. Roku 1696 koupil hrad Bouzov Řád německých rytířů. V roce 1895 byla zahájena přestavba hradu Bouzova, který během několika let nabyl svou pohádkovou podobu.

Javoříčko
Dne 5. května 1945 bylo Javoříčko obklíčeno jednotkami SS a jeho obyvatelé obviněni ze spolupráce s partyzány. Všichni přítomní muži (celkem 38) ve věku od 15 do 80 let byli na místě bez soudu zastřeleni a ves zničena. V blízkosti Javoříčka jsou veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně, které vynikají nádhernou krápníkovou výzdobou, a národní přírodní rezervace Špránek.

Bílá Lhota
Aboretum v Bílé Lhotě bylo založeno roku 1926 místním rodákem Q. Riedlem. Veřejnosti je přístupné a je součástí zámeckého parku z 18. století, v němž stojí zámek.

Mladěč
Mladečské jeskyně se nacházející přímo v obci. V jeskyních se našly stopy paleolitických nástěnných maleb, které jsou jedinými dosud objevenými na území střední Evropy. Mladečské jeskyně jsou přístupné veřejnosti.

Litovel
V Litovli trasa A nazvaná „Po stopách Řádu německých rytířů končí,“ ale vaše putování skončit nemusí a vy můžete dále putovat po trase C nazvané „Pouť světce Jana Sarkandera.“


Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

webdesign iStudio 2006+