Živá historie - Krajina tří srdcí

Tipy na výlety


Trasa C

Paseka - Uničov - Střelice - Litovel - Náklo - Příkazy - Olomouc - Tovačov - Troubky - Přerov – Olomouc
Možnost napojení na trasu D – na Svatém kopečku u Olomouce

Svatý Jan Sarkander byl katolický kněz, který k nám přišel z Polska. Stal se jednou z mnoha obětí třicetileté války. Sloužil lidem v Uničově i jinde na Moravě. Byl jat nepřáteli u obce Troubky a umučen v Olomouci. Ve staroslavném Uničově, krásném městě plném významných historických památek, začínáu bronzové sochy světce Jana Sarkandera naše putování. Po cestě do Litovle najdete ve Střelicích středověký smírčí kříž. Litovel je nazývaná Moravské Benátky, protože byla založena na vodních kanálech. V Nákle je přírodní koupaliště, na jehož březích je možné i kempovat. Z Nákla je to pouhý skok do obce Příkazy a zdejšího Hanáckého skanzenu. A ze skanzenu vede cesta do hlavního města Moravy – Olomouce.

V Hanácké rovině na vás čeká Tovačov a jeho rybníky. Sousední Troubky přežily zničující povodeňv roce 1997. V Troubkách byla v 19. století vztyčena první socha sv. Jana Sarkandera, a tov místě jeho zajetí v zatáčce u původního mostu přes řeku Moravu.Z Troubek vede cesta do starobylého města s keltskou a slovanskou minulostí nazývaného Přerov. Součástí Přerova je Předmostí u Přerova s tábořištěm lovců mamutů. Z Přerova budete putovat zpět proti proudu času do Čekyně a Nelešovic a potom zpět do Olomouce, odkud je možné vrátit se do Paseky po trase D – Hledání pokladu rytíře Kobylky.

kresba

Na této trase doporučujeme navštívit:

Uničov
Uničov byl založen už v roce 1213 a patří k nejstarším městům v ČR. Musíte zhlédnout raně gotickou v 15. století upravovanou Medelskou bránu, pozdně gotickou Vodní branku – dnes muzeum, chrámy Nanebevzetí Panny Marie a Povýšení sv. Kříže, oba z 1. poloviny 14. století, původně gotickou radnici, mariánský sloup a množství dalších významných památek. Také je zde bronzová socha světce Jana Sarkandera.

Střelice
Jsou dnes součástí Uničova, až jimi pojedete do Litovle, povšimněte si přímo na začátku obce po levé straně cesty středověkého smírčího kříže. Ve Střelicích je pěkné regionální muzeum.

Litovel
Litovel byla založena roku 1256 na vodních kanálech, a proto má přezdívku Moravské Benátky. V Litovli je mnoho středověkých budov. Nejzajímavější je radnice, pod níž teče vodní tok. Věž původně gotické radnice je vysoká 75 metrů. Ve městě je i muzeum.

Náklo
V Nákle je proslulé přírodní koupaliště, na jehož březích je možné i kempovat.

Příkazy
V obci je bývalý Kameníčkův grunt, v němž bylo zřízeno muzeum nazvané Hanácké skanzen. Ve skanzenu je vše, co souviselo s životem obyvatel hanácké vesnice.

Olomouc
Krajské město Olomouc má hned po Praze nejvíce historických stavebních památek. Nás zajímá Sarkanderova kaple, v jejímž podzemí dokonal život kněz Jan Sarkander. Kaple postavená v 18. století na místě středověké věznice má ve svém podzemí muzejní expozici věnovanou životu světce, jejíž součástí jsou i původní mučící nástroje.

Tovačov
Původně gotický hrad byl přestavěn na renesanční zámek, v němž je muzeum. Součástí zámku je 92 metrů vysoká turistům přístupná věž, ze které je skvělý výhled desítky kilometrů daleko. V Tovačově je také Muzeum židovské komunity a starobylý židovský hřbitov.

Troubky
Troubky byly téměř zničeny povodní v roce 1997. V Troubkách byla v 19. století vztyčena první socha sv. Jana Sarkandera, a to v místě jeho zajetí v zatáčce u původního mostu přes řeku Moravu.

Přerov
Přerov je starobylé město s keltskou a slovanskou minulostí. V centru je nádherný renesanční zámek sloužící jako muzeum. Na okraji města je veřejnosti přístupná ornitologická stanice, park Michalov a  rezervace Žebračka.

Předmostí u Přerova
V Předmostí bylo před 30 000 lety celosvětově proslulé tábořiště lovců mamutů, jehož existenci připomíná památník. Za panelovým sídlištěm je proslulá archeologická lokalita, hradisko Skalka.

Olomouc
Z Olomouce je možné vrátit se zpět do Paseky po trase D – Hledání pokladu rytíře Kobylky.


Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

webdesign iStudio 2006+