Živá historie - Krajina tří srdcí

Cyklo

Za střípky minulosti - žlutá cyklotrasa: 31 km

Uničov - Brníčko - Želechovice - Dětřichov - Pňovic - Žerotín - Újezd - Haukovice - Paseka - Sovinec - Těchanov - Valšovský Důl - Dlouhá Loučka - Horní Sukolom - Plíškův Mlýn - Lazce - Uničov (jednodenní náročnější trasa vede členitým terénem převážně po asfaltových cyklotrasách a silnicích III. třídy)

Putování za historií začneme v Uničově. Oblast v okolí Uničova byla osídlena již v mladší době kamenné (nálezy keramických střepů). Při cestě z Želechovic se můžeme zchladit v pískovně na Pazderně nebo si odpočinout pod korunou památného Tátovského dubu. V Dětřichově opouštíme cyklotrasu a pokračujeme asfaltovou silnicí přes Pňovic do Žerotína, kde nás čeká příjemný areál koupaliště a tzv. „žerotínská záhada“ – kmen letitého vykotlaného dubu zvaný Koráb, ve kterém se měl podle pověsti při útěku z vlasti skrývat J. A. Komenský. Následuje obec Újezd, která se stala po mnoho let domovem saléry Vodičky. Díky přátelství s Jaroslavem Haškem se pan Vodička stal také jednou z postav ve slavném Švejkovi. V obci Paseka se nachází kostel sv. Kunhuty, o kterém se od pradávna povídá, že odtud vede tajná chodba k hradu Sovinci, kam můžeme zamířit hned následně. Po prohlídce hradní pevnosti můžeme pokračovat po cyklotrase k Těchanovu, pěkně se svezeme z kopce a na lesní cestě se osvěžíme u bublajícího potůčku. Pokračujeme dál na Dlouhou Loučku, kde se můžeme zastavit u Pravoslavného kříže. Po cestě k Plíškovu Mlýnu musíme absolvovat část trasy po frekventované silnici do Horní Sukolomi.

U Šumvaldských rybníků odbočíme doleva, projedeme Kaucemi a trasu zakončíme zpátky v Uničově.

Popis trasy: Putování za historií začínáme opět v Uničově. Dnes se dáme na jih po cyklotrase přes Brníčko do Želechovic. Tato oblast byla osídlena již v mladší době kamenné (nálezy keramických střepů). Velký historický význam mají také zdejší zbytky pecí z období Velké Moravy, které sloužily ke zpracování železné rudy- odtud název obce. Při cestě z Želechovic se můžeme zchladit v pískovně na Pazderně nebo si odpočinout pod korunou památného Tátovského dubu. V Dětřichově opouštíme cyklotrasu a pokračujeme asfaltovou silnicí přes Pňovic do Žerotína, kde na nás čeká příjemný areál koupaliště. Žerotínskou záhadou je kmen letitého vykotlaného dubu - zvaný Koráb (uložen v parku žerotínského zámku), ve kterém se měl podle pověsti při útěku z vlasti skrývat J. A. Komenský. Pak už nás čeká Újezd. Obec se stala po mnoho let domovem saléry Vodičky, díky přátelství s Jaroslavem Haškem (poznali se během ruského zajetí) se pan Vodička stal také jednou z postav ve slavném Švejkovi. Mineme klidnou hladinu haukovického rybníka a pak odbočíme vpravo na cyklotrasu k Pasece. O zdejším kostele sv. Kuhnuty se od pradávna povídá, že odtud vede tajná chodba k hradu Sovinci. Teď nás čeká náročné stoupání k hradu Sovinci. Po prohlídce hradní pevnosti a příjemném občerstvení pokračujeme dál po cyklotrase k Těchanovu, pěkně se svezeme z kopce a na lesní cestě se osvěžíme u bublajícího potůčku. Ve Alšovském dole se rozloučíme s cyklotrasu, která vede doprava k Rešovským vodopádům, a pokračujeme vlevo na Dlouhou Loučku, kde se můžeme zastavit u Pravoslavného kříže (památník obětem napoleonských válek). Teď nás čeká část trasy po frekventované silnici do Horní Sukolimi a pak se dáme doprava po klidné asfaltce k Plíškovu Mlýnu. Znovu musíme na silnici s větším provozem, na štěstí jen na pouhý kilometr. U šumvaldských rybníků odbočíme doleva, projedeme Kaucemi a dnešní náročnou trasu opět zakončíme v Uničově. A co si dáte za odměnu po náročném dni? Pro začátek doporučujeme půllitr pěnivého moravskému moku

Královstvím lesních skřítků - modrá cyklotrasa: 27, 5 km

Uničov - Střelice - Nový Dvůr - Litovel - Pňovice - Dětřichov - Želechovice - Brníčko - Uničov (jednodenní nenáročná trasa vede po asfaltových a zpevněných lesních cestách a silnicích III. třídy)

Popis trasy: Naše "pohádkové" putování za skřítky - strážci lesa - začínáme na pohodlné cyklotrase z Uničova do Střelic, kde všechny děti a milovníky zvířat určitě potěší výběh koní, pokud se dopředu objednáte, můžete zde také navštívit Vesnické muzeum. Dál pokračujeme neznačenou asfaltovou cestou přímo za skřítky do jejich zeleného království. Les nás vítá šuměním stromů, tichým bubláním tekoucí vody a koberci pestrobarevných květů. Projíždějte pozorně a naslouchejte! Přes Jelení kopec po chvíli dojedeme ke značené cyklostezce, kde odbočíme doleva a pokračujeme k Novým Dvorům, tady mineme odbočku k romantickému areálu Nové Zámky (zámek se souborem drobných historických staveb), pak ještě obec Červenka a kousek dál už nás vítají "Hanácké Benátky" - město Litovel. Krátký odpočinek využijeme k občerstvení a procházce malebným městem a pak se už po Moravské stezce vydáme přes Šargounský mlýn směrem ke Střeni. Na odbočce před Lhotou nad Moravou se rozloučíme s Moravskou stezkou, dáme se doleva a spěcháme do Střeně k hospodě U Bulhara, kde ulehčíme bolavým nohám a velké žízni. Dál cestou pěkně svižně pokračujeme do Pňovic, mineme Dětřichov a napojíme se na cyklotrasu k Želechovicím, při cestě se ještě osvěžíme u přírodního koupaliště na Pazderně. Pak už nás čeká Brníčko a za krátkou chvíli opěk město Uničov. Tak co, líbilo se Vám u skřítků? Tak zase někdy příště.

Za kouzlem pohádek a moudrostí stromů - červená cyklotrasa: 21 km

Uničov - Medlov - Hlavice - Úsov - Holubice - Dědinka - Troubelice - Lazce - Uničov (jednodenní trasa vede mírně zvlněným terénem převážně po asfaltových cyklotrasách a silnicích III. třídy)

Popis trasy: Pojďte s námi za kouzlem starých příběhů a pamětí staletých stromů. Vyjíždět budeme opět z Uničova a dáme se tentokrát po asfaltové cyklotrase k Benkovu. Ale než před obcí odbočíte vlevo na Medlov, projeďte Venkovem a zhlédněte místní unikáte - kousek za obce najdete 400 let staré Benkovské lípy, pamětnice vlády císařovny Marie Terezie. Vracíme se a pokračujeme asfaltovou silnicí k Medlovu. Na medlovském návrší, na konci obce směrem k Hlavicím, navštívíme Sklky - odpočinkový přírodní park s lavičkami a pěkným výhledem. Po asfaltové silnici dojedeme do Hlavic, za obcí odbočíme doprava na cyklotrasu k Úsovu, kde nás čeká pěkné stoupání, odměnou nám bude prohlídka loveckých trofejí v prostorách zámku a v podzámčí příjemné občerstvení. Budeme to potřebovat, protože na vrch Holubici to bude "fuška", pojedeme do kopce, a navíc po polní cestě. Nahoře ale bude nádherný rozhled do daleka. Na vrchu Holubici se prý podle dávné pověsti zjevovala tajemná bílá paní a za vysvobození svého zakletého muže nabízela zlatý poklad. Rychlostí větru sjíždíme po pěkné asfaltové cestě rovnou do Dědinky a odtud k Troubelicím. Nedaleké údolíčko - zvané Hukadla - bylo prý kdysi podle pověsti plné lesních mužíčků a žínek, které utancovali k smrti mnoho těch, kteří do lesního porostu přišli ve svatojánskou noc hledat koření lásky. V Troubelicích odbočíme vpravo na známou cyklotrasu a přes Lazce dojedeme pohodlně do Uničova. Dnes si už pořádně odpočiňte a třeba hned zítra hurá na kolo, čeká na Vás totiž spousta dalších překvapení.

Loupežnická - zelená cyklotrasa: 40 km

Uničov - Brníčko - Dlouhá Loučka - Šumvald - Oskava - Libina - Obědné - Lipinka - Nová Hradečná - Troubelice - Lazce – Uničov (dvoudenní náročná trasa s členitým profilem vede po značených asfaltových cyklotrasách a silnicích III. třídy)

Popis trasy: Za loupeživými rytíři do Oskavy budeme potřebovat nejen pěkné počasí, dobrou náladu a dostatek sil, ale také partu dobrých přátel, protože cesta bude daleká. Vyjíždíme brzy ráno z Uničova k Brníčku, značená cyklotrasa nás dovede až k odbočce před Haukovice, kde se dáme doleva a pěkně svižně a zvesela pokračujeme další značenou cyklotrasou přes Dlouhou Loučku do Šumvaldu. Tady si chvilku odpočineme v některé z místních "hospůdek", protože nás čeká náročné stoupání k Oskavě. Zatím si poslechněte, co si tu lidé od pradávna vyprávějí: O řece Oskavě, která tímto krajem už po staletí protéká, se prý v minulosti vyprávělo ledacos, lidé se báli nejen vodníků, ale i vodních žínek z tajemných vodních tůní, které svou krásou lákali kolemjdoucí do temných hlubin. Vyjíždíme ze Šumvaldu a po silnici zdoláváme táhlý kopec k Šumvaldkým horkám, po chvíli se už pripojujeme k cyklotrase z Troubelic a stále šlapeme naplno. Všichni se už těšíme, až spatříme Oskavu - cíl naší dnešní cesty. Konečně jsme tady. Máme za sebou něco přes dvacet kilometrů, kdo však má ještě dost sil, může si vyšlápnout dalších pár kilometrů k Rabštejnu (zřícenina hradu na dvou skalních hřbetech). Pověsti ze zdejšího panství vypráví především o Joštovi z Dobříšova, purkrabím na hradě Rabštejně, který se postavil proti placení daní a nechal se unést vidinou zlata do té míry, že se svojí družinou lapků a zlodějů přepadal bohaté kupce na cestě k Olomouci a ulehčoval jejich měšcům.

Druhý den našeho putování můžeme začít ranním osvěžením v oslavském rybníku. Nasedáme na kola a rozjíždíme se po asfaltové silnici směrem k Libině. Po cestě se opět můžeme vykoupat v rybníce před Libinou, za obcí cesta prudce stoupá do kopce k Obědné. Za vesnicí se dáme doleva a stále pokračujeme nahoru k odbočce na Nedvězí, tady pojedeme opět vlevo a na vrcholu kopce nesmíme přehlédnout lesní asfaltovou cyklotrasu, která nás provede pěkným lesním okruhem kolem Bradla - vrch se soustavou skal a skalek s vyhlídkou. Po pár kilometrech opouštíme les a odbočujeme opět vlevo na Lipinku, čeká nás krásný výhled do krajiny a příjemná cesta z kopce k Nové Hradečané. Podle pověsti prý nedaleko odtud - na vrchu Hradisko - stával rozlehlý opevněný hrad se strážními věžemi, který byl doupětem loupeživých rytířů. Pod hradem prý vedla obchodní stezka, a když tudy projížděly povozy z hor a mířily na trhy do Olomouce, mnohokrát se stalo, že tlupa loupežníků povozy přepadla, kupce oloupila a zabila. A tak se prý jednou stalo, že se hrad i se všemi loupežníky propadl do země, snad až někam do pekel. Stále jsme pěkně vysoko a můžeme se tedy rozhlédnout - pod námi je Uničovsko jako na dlani. Sjíždíme po cyklotrase k Troubelicím a odtud už po rovině míříme zpět do Uničova. Za sebou jsme nechali pěknou řádku pokořených kopců, možná máme i trochu těžké nohy, ale v paměti nám zato zůstane spousta krásných zážitků.

Více na www.mikroregion.unicovsko.cz

Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

webdesign iStudio 2006+