Živá historie - Krajina tří srdcí

Tipy na výlety


Trasa D

Paseka - Palina - důl Kaminka - Chabičov - Šternberk - Těšíkov - Svatý Kopeček – Olomouc
Možnost napojení na trasu C – směr Tovačov

Rytíř Jan starší Kobylka z Kobylího byl bohatý majitel sovineckého panství. V roce 1620 byl členem vlády moravských stavů. Po vítězství císaře Ferdinanda II. dokázal uhájit svou svobodu a z části i majetek. Disponoval velkým jměním, které se po jeho smrti nenašlo a možná jeho poklad během svého putování naleznete vy! Vylezte, nebo vyjeďte na Zvon a potom se vydejte k Palině. Palina je poněmčený český název lesa Pálená na jižním okraji Paseky. Podle staré pověsti zde stálo město.

Z Paliny je skok na vyhaslou sopku Kaminku a potom hurá do Chabičova na devonské trilobity!Následuje Šternberk a nad ním Těšíkov s pramenem chutné kyselky, Tepenec se zříceninou gotického hradua dominanta kraje Svatý Kopeček, který je přímo nad Olomoucí.V Olomouci se můžete vrátit na trasu C – Pouť světce Jana Sarkandera.

kresba

Na této trase doporučujeme navštívit:

Palina
Palina je poněmčený český název lesa Pálená na jižním okraji Paseky. Podle staré pověsti zde stálo město, které se při nájezdu nepřátel propadlo do země. Dodnes je možné z Paliny za temných nocí slýchat zvuk zvonu a hlasy lidí.

Kaminka
Kaminka je pozůstatkem prastaré sopky, v jejichž útrobách zůstaly velké zásoby železné rudy, které byly těženy až do počátku 2. poloviny 20. století. Přímo na Kamince a v polích u ní jsou zakonzervované 2 železnorudné doly, několik německých bunkrů, zajatecký tábor a také je zde údajně ukryta jantarová komnata.

Chabičov
V Chabičově je malebná kaplička a v jeho okolí se nalézají devonské fosílie zarostlé v jílových břidlicích, z nichž nejznámější jsou drobní tentakuliti a slavní trilobiti!

Těšíkov
Na konci obce Těšíkov v Bělkovickém údolí pramení v dřevěném altánku hydrogenuhličitá, vápenato-horečnatá kyselka velmi dobré chuti, které se zdarma můžete napít dle libosti.

Tepenec
Nad Bělkovickým údolím je impozantní zřícenina gotického hradu Tepenec z 1. poloviny 14. století. V současnosti bezohledně ničená provozem blízkého lomu.

Svatý Kopeček
Na Svatém Kopečku stojí nádherný barokní chrám ze 17. století, který je vyhlášeným poutním místem, a v sousedství chrámu je rozlehlá Zoologická zahrada Olomouc. Jezdí sem městská doprava z Olomouce.

Olomouc
Krajské město Olomouc má hned po Praze nejvíce historických stavebních památek. Nás zajímá Sarkanderova kaple, v jejímž podzemí dokonal život kněz Jan Sarkander. Kaple postavená v 18. století na místě středověké věznice má ve svém podzemí muzejní expozici věnovanou životu světce, jejíž součástí jsou i původní mučící nástroje.


Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

webdesign iStudio 2006+