Živá historie - Krajina tří srdcí

Tipy na výlety


Trasa E

Paseka - Huzová - Sovinec - Jiříkov - Hutov - Stránské - Rešovské vodopády - Ruda - Dlouhá Loučka – Uničov
Možnost napojení na trasu C – Pouť světce Jana Sarkandera

Páni ze Sovince po několik staletí žili ve zdejším kraji a své rodové jméno získali podle hradu Sovinec, ale Sovinec nebyl jejich původním domovem. Původně se psali po Huzové, kterou jim v léno udělil olomoucký biskup Konrád II. Sovy nejvíce létají tam, kde končí Pasecký Žleb a začíná údolí Sýčků. Z údolí Sýčků můžete „zaletět“ na Hrad Huzová. Odkud, jak jinak, naberete směr na Sovinec.Ze Sovince je to skok do Jiříkova a Pradědovy zahrádky, a když už tam budete, můžete navštívit i tajemný Hutov. Následují Rešovské vodopády, kde je možnost přestoupit na trasu B – Let na křídlech čarodějnic. Nad „Rešáky“ je proslulé poutní místo Ruda s unikátní křížovou cesto.Pod Rudou je Dlouhá Loučka se dvěma zámky a z ní vede cesta zpět do Paseky, anebo do Uničova, na trasu C – Pouť světce Jana Sarkandera.

kresba

Na této trase doporučujeme navštívit:

Údolí Sýčků
Na východním okraji Paseky, tam kde končí Pasecký Žleb, začíná údolí Sýčků, jímž můžete jít vzhůru až k pramenům říčky Tepličky, anebo před Paseckým Žlebem odbočit doprava a podél koryta potoka Papůfky stoupat vzhůru k Huzové. Na Papůfce je unikátní vodovod vybudovaný v 1. polovině 20. století jako zdroj vody pro sanatorium v Pasece.

Hrad Huzová
Nedaleko Huzové na skalním ostrohu nad říčkou Sitkou jsou v terénu dobře patrné stopy po nevelkém hradu, který v 1. polovině 14. století obývali bratři Markvart, Vok a Pavel z Huzové, kteří ve službách biskupa vybírali cla a chránili pocestné. Na tomto místě započala sláva rodu pánů ze Sovince.

Sovinec
Na Sovinec se z Huzové automobilem dostanete po silnici přes Paseku. Pěšky můžete jít zkratkou po značené turistické cestě až na Sovinec a přestoupit na trasu B – Po stopách Řádu německých rytířů.

Jiříkov
V Jiříkově je skanzen nazvaný Pradědova zahrádka. Zdejší kostel je údajně postaven na základech svatostánku, který sloužil křesťanům už před jedním tisícem let.

Hutov
Pokud budete z Jiříkova pokračovat směrem na Rýmařov, budete mít po levé straně zaniklou ves Hutov, v níž dosud stojí kaple sv. Anny, základy stavení a neopatrní turisté mohou spadnout do nezasypaných studní nebo hlubokých jezírek. Na mapách není o Hutově ani zmínka, místo Hutova je uváděn název Pastviny.

Rešovské vodopády
Možnost přestoupit na trasu B – Let na křídlech čarodějnic.

Ruda
Od 18. století je Ruda proslulým poutním místem. U kostela začíná unikátní křížová cesta z roku 1760. Ve středověku byla Ruda vyhlášena svými doly, v nichž kutali i horníci pánů ze Sovince.

Dlouhá Loučka
V obci jsou dva zámky, původně gotický farní chrám sv. Bartoloměje a za vsí ve směru na Křivou a Rudu je pomník ruských vojáků, kteří v loučském špitálu zemřeli během napoleonských válek.

Uničov
V Uničově začíná trasa C – Pouť světce Jana Sarkandera.


Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

webdesign iStudio 2006+