Živá historie - Krajina tří srdcí

Kulturní kalendář

Paseka

Leden
Sokolský ples
Únor
Svatohuberstký ples
Myslivecký ples
Obecní ples, dětský karneval
Březen
ples sdružení Sport pro všechny
Duben
bezpečnostně branný den
Beltine – vítání jara
Květen
vítání občánků
společenské setkání důchodců s podnikateli
kácení máje
besídka Den matek
Červen
Hurá na prázdniny – koupaliště – soutěže pro děti
Září
slavnostní zahájení školního roku
cesta pohádkovým lesem
Drakiáda – soutěž ve výrobě a pouštění draků
Listopad
Helloween
Prosinec
vánoční koncert dětí zš
Mikulašská nadílka

Více na www.obecpaseka.cz.

Mikroregion Uničovsko

Leden
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Motoskijoringový závod - Nová Hradečná
Novoroční výstup na Bradlo - Nová Hradečná
Plesová sezóna v mikroregionu
Tříkrálová sbírka - Nová Hradečná

Únor
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Plesová sezóna v mikroregionu
Turnaj ve stolním tenise - Žerotín

Březen
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Mladá kamera - mezinárodní soutěž filmové tvorby mladých
Plesová sezóna v mikroregionu

Duben
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Pálení čarodějnic - Nová Hradečná
Pálení Moreny a vítání jara - Troubelice
Slet čarodějnic - Pňovice
Uničovské dětské sborové dny - Uničov

Květen
Den matek - Nová Hradečná, Žerotín
Hasičská soutěž "O pohár starosty obce?" - Troubelice
Hry bez hranic - sport. soutěž obcí mikroregionu - DDM Uničov
Jezdecký den - Troubelice
Kácení máje - Dlouhá Loučka, Troubelice, Újezd, Želechovice
Květinový jarmark - Uničov
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby
Mezinárodní motokrosové závody - Dlouhá Loučka
Tradiční hody - Strukov, Újezd-Rybníček

Červen
Den dětí - Nová Hradečná, Troubelice, Žerotín
Hurá na prázdniny - Paseka
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Krajská výstava psů - Troubelice
O Popelčin střevíček, taneční soutěž - Uničov
Tradiční hody - Újezd
Tradiční pouť - Karlov u Paseky
Uničovský jarmark - Uničov
Žákovský turnaj v kopané - Oskava

Červenec
Dětský den - Lipinka
Fotbalový turnaj - Lipinka
Fotbalový turnaj - Nová Hradečná
Hasičský den s oslavami obce - Troubelice
Mstrongoriál Jana Ryšavého (fotbalová soutěž) - Strukov
Přehlídka country skupin - Dlouhá Loučka
Pytlácká noc - Paseka
Tradiční setkání rodáků - Lipinka
Tradiční hody - Žerotín
Uničovské kulturní léto - Uničov

Srpen
Pytlácká noc - Újezd
Soutěž o pohár Sboru dobrovol. hasičů - Nová Hradečná
Svatováclavské hody - Pňovice
Tradiční hody - Dlouhá Loučka
Uničovské kulturní léto - Uničov
Vavřinecká pouť - Nová Hradečná
Výstava drobného dom. zvířectva - Nová Hradečná
Závody mopedů - Pňovice

Září
Dny evropského dědictví - Uničov
Drakiáda - Paseka
Ekojarmark - Uničov
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Mezinárodní motokrosové závody - Dlouhá Loučka
Hodová zábava - Lipinka

Říjen
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Sousedské posezení - Lipinka

Listopad
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Pasecká trefa - Paseka
Přehlídka ochotnických divadel - Uničov

Prosinec
Advent (pásmo kulturních akcí) - Troubelice
Adventní koncert - Želechovice
Koncert z cyklu Kruhu přátel hudby - Medlov
Uničovský advent - Uničov
Živý betlém a mikulášská nadílka – Lipinka

Více na www.mikroregion.unicovsko.cz.


Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

webdesign iStudio 2006+