Živá historie - Krajina tří srdcí

Současnost

Obec Paseka

Poloha obce – Česká republika, Olomoucký kraj, Mikroregion Uničovsko - mapa
Vzdělání v obci – mateřská škola, základní škola
Zdravotní péče – zubní ordinace, ordinace praktického lékaře, odborný léčebný ústav
ZUJ obce – 504785
Počet obyvatel – 1200
Infrastruktura – kanalizace, plynofikace, vodovod

Současnost a budoucnost vkládáme do rukou mladé generace.Snažíme se o vytváření podmínek pro mladé rodiny - ať už jsou to levné stavební parcely, budování sportovišť, připravujeme výstavbu „Sportovně-relaxačního centra" v obci Paseka - s ubytováním, bowlingem, saunou, posilovnou, útulnou restaurací. Nových atrakcí se dočká pasecké koupaliště. V bezprostřední blízkosti Paseky vznikne asfaltový okruh v délce 3km pro in-line bruslení, na Karlově dojde k prodloužení lyžařského vleku. Rozšířen bude na Karlově i chov koní. Nabízíme srovnatelné podmínky jako nabízí města. Navíc však přidáváme nádhernou a čistou přírodu. Více na www.obecpaseka.cz.

Virtuální procházka Pasekou

Výhodné klimatické podmínky pro léčebný ústav:
V obci Paseka – části Paseka-Sanatorium se nachází Odborný léčebný ústav, který poskytuje lůžkovou zdravotní péči na odděleních TRN, LDN, rehabilitace a sociální hospitalizace. Dále poskytuje ambulantní zdravotní péči (plicní, chirurgická, rehabilitační a praktického lékaře). Komplementární služby zajišťuje laboratoř v OLÚ Paseka, v PK Uničov a Unex. Jedná se o laboratoř biochemickou a hematologickou. Další z poskytovaných služeb je RTG zařízení. Léčebný ústav byl založen v roce 1915 jako zemská plícní léčebna tuberkulózy. Její vznik odstartoval císařský výnos z roku 1902, na základě něhož došlo k posouzení nejvýhodnějších klimatických podmínek pro výstavbu plícní léčebny. Byl vybrán jihozápadní svah Moravského Jeseníku u obce Paseka. Více informací získáte na www.olupaseka.cz.

Tato akce byla spolufinancována z krajských prostředků a z prostředků Strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.

webdesign iStudio 2006+